CASCADA PIMPmyCASCADA

CASCADA

C A S C A D A

CASCADA
Vorstellung
83. Genfer Autosalon (5. bis 17. März 2013)
CASCADA Genfer Autosalon
© Adam Opel AG
CASCADA Genfer Autosalon
© Adam Opel AG
CASCADA Genfer Autosalon
© Adam Opel AG
Opel CASCADA
Buick CASCADA (Vereinigte Staaten)
Vauxhall CASCADA (Großbritanien)
Holden CASCADA (Australien, Neuseeland)
Opel Cabrio (Spanien)
CASCADA Genfer Autosalon
© Adam Opel AG
Opel CASCADA
15.01.2013 Bestellstart
20.04.2013 Verkaufsstart
05.2017 (NL) Verkaufende
Holden CASCADA
04.2015 Verkaufsstart
01.05.2017 Verkaufende
Buick CASCADA
01.2015 Bestellstart
01.2016 Verkaufsstart

Opel CASCADA
© Adam Opel AG
PURE ELEGANZ
Opel CASCADA
© Adam Opel AG
Opel CASCADA
© Adam Opel AG

Opel CASCADA
© Adam Opel AG
12 MONATE CABRIO-SAISON
Opel CASCADA
© Adam Opel AG

Opel CASCADA
© Adam Opel AG
FAHRSPASS OHNE GRENZEN
Opel CASCADA
© Adam Opel AG

CASCADA Nordtreffen
© Uwe 2017
CASCADA Nordtreffen
© Uwe 2017
Opel CASCADA
Treffen Nord
CASCADA Nordtreffen
© Uwe 2017
CASCADA Nordtreffen
© Uwe 2017

Opel CASCADA Supreme
Jacky & Frank
200 PS
CASCADA Suprime
© Jacky & Frank 2017
CASCADA Suprime
© Jacky & Frank 2017
CASCADA Suprime
© Jacky & Frank 2017
CASCADA Suprime
© Jacky & Frank 2017

© PIMPmyCASCADA letzte Aktualisierung 28.08.2023